Profil listwowy

SL2753

Materiał

SBR-Buna

Kolory

(Styrol-Butadien)
metr
Inne materiały i kolory na zapytanie.