Polski English

Impressum

specGUM sp.zo.o.
ul. Dąbrowskiego 238
PL-93-231 Łódź
Tel.: +48 (0) 42 2361415
Faks: +48 (0) 42 6821300
E-Mail: info@specgum.pl
Internet: www.specgum.pl

Osoby uprawnione do samodzielnej reprezentacji: Werner Schild – Prezes Zarządu oraz Grzegorz Ratuszniak – Prokurent – Dyrektor  Handlowy

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Numer pozycji rejestru (numer KRS): 0000310107

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL 7292649106

Numer identyfikacji podatkowej nadany na podstawie ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. Nr 269/2004, poz. 2681) NIP

Odpowiedzialność: Pomimo starannej kontroli treści umieszczanych na zewnętrznych linkach nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Za treść stron pobieranych poprzez linki odpowiadają wyłącznie ich providerzy.